Nieuws


NIEUWS

- Ook het EAFT/EVT herdacht Jan Roukens.


- Vertalers (en andere taalgebruikers) met terminologische problemen kunnen nu hulp vragen op ons forum.


- TiNT 2021 zal (weer) in het teken van Simon Stevin (1548-1620) staan, en wel in zijn geboortestad Brugge.


- Commissie van Advies


- TiNT 2020 was een succes


- In memoriam (lees verder)


Met grote droefenis delen we mee dat Jan Roukens op 9 augustus 2020 is overleden. Jan was voorzitter van NL-Term van 2003 tot en rnet 2005.


- Coronatermen


- NEOTERM is weer actief


- NL-Term heeft sinds 16 maart 2019 twee co-voorzitters:

     Joost Buysschaert en Marcel Thelen


- Afscheid van WIlly Martin als voorzitter