neo 2020


NEOTERM


puppygen

Citaat:

Uit DNA-onderzoek blijkt dat we vandaag zachtaardiger gezichten hebben dan de oermensen. Zo zijn onze ogen uitgesprokener, is onze schedel ronder en onze neus kleiner. Het gen BAZ1B, dat daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt ook het puppygen genoemd. Er wordt van uitgegaan dat de zachtere gelaatstrekken zijn ontstaan om ons aantrekkelijker te maken voor andere mensen, zodat we socialer op elkaar reageren.

Bron: Taallink 714 van de Taaltelefoon van de Vlaamse overheid, 7 januari 2020


sluikreligie

Citaat:

Religieuze sluikreclame, m.n. het verspreiden van een religie via (verborgen?) boodschappen en/of in contexten die niet primair bedoeld zijn om te evangeliseren

Bron: Taalbank, Woord van de dag, 7 januari 2020
OUDERE NEOLOGISMEN